تماس با ما: ۷۹-۸۸۶۴۹۷۷۷
ایمیل: info@sahra-soft.com

مدیران شرکت صحرا

مهندس مهرداد روحانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

تلفن: ۷۹-۸۸۶۴۹۷۷۷ − ۰۲۱

پست الکترونیکی:
mehrdad_rohani@yahoo.com

دکتر امیر سیدی

رئیس هیئت مدیره

تلفن: ۷۹-۸۸۶۴۹۷۷۷ − ۰۲۱

پست الکترونیکی:
a.seyedi@sahra-soft.com

آقای یحیی پروانی

نایب رئیس هیئت مدیره

تلفن: ۷۹-۸۸۶۴۹۷۷۷ − ۰۲۱

پست الکترونیکی:
y.parvani@sahra-soft.com

مهندس سید علیرضا قمصری

مدیر تولید

تلفن: ۷۹-۸۸۶۴۹۷۷۷ − ۰۲۱

پست الکترونیکی:
s.alireza@qamsari.com

مهندس مجید عبدالحمیدی

مدیر پشتیبانی

تلفن: ۷۹-۸۸۶۴۹۷۷۷ − ۰۲۱

پست الکترونیکی:
majidabdolhamidi@yahoo.com

خانم سودابه ولی پور

مدیر مالی

تلفن: ۷۹-۸۸۶۴۹۷۷۷ − ۰۲۱

پست الکترونیکی:
soudabehvalipur@gmail.com