تماس با ما: ۴۱۱۶۷
ایمیل: info@sahra-soft.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک

مدیریت دارایی سهام نیاز به تخصص بالا در حوزه بازار سرمایه دارد .همچنین کسب سوداز بازار سرمایه نیاز به علوم گوناگون از جمله اقتصادخرد و کلان ، شناخت صنایع گوناگون ، شناخت عملکرد گذشته شرکت ها و تحلیل تکنیکال سهام دارد. دراین راستا سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به طراحی و اجرای مفهومی تحت صندوق سرمایه گزاری مشترک نموده تا در این فرایند سرمایه خرد رادر قالب مدیریت یک کارشناس مجرب در بازار سرمایه بصورت تجمیع شده قراردهد و سپس این سرمایه منجر به خرید و فروش سهام گردد .
بازده حاصل از فروش و خرید به نسبت آورده سرمایه گزاران بین آنها تقسیم گردد.
شرکت نرم افزاری صحرا بعنوان یکی از شرکت های ارائه دهنده سامانه های بورس از ابتدای سال 1391 با تیمی مجرب و متخصص طی تامل بلند مدت با سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تولید سامانه صندوق سرمایه گزاری مشترک نموده است .
زیر ساخت های این سامانه با توجه به حساسیت مفاهیم طراحی و تولید شده و به جرات می توان گفت یکی از قدرتمند ترین محصولات نرم افزاری اطلاعات بازار سرمایه درقالب این سامانه ارائه شده است .

امکانات کلی سامانه :

 • پنل مدیر
 • پنل اپراتور
 • پنل متولی
 • پنل ضامن
 • پنل حسابداری
 • پنل ناظر بورس
 • کارآمدی بالا و تحلیل دقیق و فرایند محوربودن
 • انجام حداکثری فرآیندها به صورت مکانیزه از جمله وجوه تمایزاین سامانه می باشد .


اهداف سامانه :

 • ثبت و نگهداری آورده و مبلغ دریافتی هر سرمایه گذار پس از سرمایه گذاری و همچنین ثبت و نگهداری خالص ارزش کل دارایی های موجود درصندوق
 • ارائه اطلاعات مربوط به ارزش روزانه صندوق از طریق وبسایت به مشتریان
 • امکان ثبت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
 • اعمال محدودیتها و دستورالعمل تدوین شده سازمان بورس وارواق بهادار در قالب صندوق
 • گزارش های متنوع برای مدیریت دارایی ها
 • گزارش سود وزیان عملکرد مدیر
 • گزارش¬های نظارتی جهت بررسی های دوره ای و بازدید متولی سازمان بورس و اوراق بهادار


قابلیت های سامانه :

 • ثبت آورده سرمایه گذار
 • صدور گواهی برای سرمایه گذار
 • چاپ گواهی اطلاعات سرمایه گذار
 • گزارش حساب مشتری
 • امکان ابطال واحدهای سرمایه گذاری
 • ثبت دریافت و پرداخت واحدهای سرمایه گذاری
 • محاسبه روزانه خالص ارزش دارایی
 • گزارش موجود دارایی تحت تملک صندوق
 • کنترل محدودیت ترکیب دارایی صندوق
 • گزارش سود و زیان عملکرد مدیر بر حسب سهام و صنعت
 • گزارش تراز نامه بر اساس ارزش روز
 • ارسال اطلاعات به سایت اطلاع رسانی مشتریان
 • زیرسامانه حسابداری مطابق با استاندارد سازمان بورس و اوراق بهادار
 • انجام فرآیند تسویه صندوق
 • گزارش تحلیلی برای عملکرد مدیر صندوق بر حسب سهام و صنعت


ویژگی سامانه :

 • طراحی زیبا
 • گزارشات متنوع
 • تکنولوژی بروز
 • معماری توزیع پذیر
 • کارآمدی بالا
 • انجام حداکثری امور بصورت مکانیزه