تماس با ما: ۴۱۱۶۷
ایمیل: info@sahra-soft.com

مشتریان ما

معاملات برخط

بک آفیس

کارگزاری شاخص سهام
کارگزاری توازن بازار

سایت

کارگزاری شاخص سهام
کارگزاری توازن بازار
کارگزاری مهرآفرین

کالا

کارگزاری توازن بازار

کال سنتر

سبد

کارگزاری بانک سامان
کارگزاری بورس بیمه ایران
تامین سرمایه تمدن