تماس با ما: ۴۱۱۶۷
ایمیل: info@sahra-soft.com

سامانه اعتبار دهی

با توجه به افزایش حجم معاملات و افزایش تعداد مشتریان بازار سرمایه ارائه خدمات متمایز و خاص دغدغه کارگزاران بورس می باشد.
از طرف دیگر سرمایه گذاران نیز در جستجوی سرویسهای بهتر و خواستار خدمات خاص از کارگزاران بوده و سرویس هایی همچون مدیریت ریسک ، مدیریت منابع مالی ، مدیریت اعتبارات بیش از پیش در سطح مدیران بازار سرمایه و صنعت کارگزاری جهت ارائه خدمات بهتر مطرح می باشد .
تعیین الگوریتمی خاص برای تخصیص اعتبار بر اساس عملکرد سهامدار به صورت سیستماتیک و محاسبه اعتباربه صورت روزانه همراه با سطح بندی مشتریان و محدودیت سقف اعتبار مشتری وکنترل جمع اعتبار مشتریان ، الزام تولید سامانه ای را برای این موضوع ایجاد میکند.
شرکت صحرا با توجه به نیاز کنونی بازار به این ابزار و تحلیل تیم تحقیق و توسعه خود از ابتدای سال 93 محصول سامانه اعتباردهی رابه بازار ارائه داده است .

امکانات کلی سامانه :

 • • معماری کاربردی
 • • توسعه پذیری آسان
 • • معماری مبتنی بر وب
 • • تکنولوژی به روز
 • • منحصر بودن امکانات

اهداف سامانه :

 • • اعتبار سنجی مشتریان
 • • محاسبه ریسک آنها
 • • سطح بندی مشتریان
 • • تعیین ریسک و بازده هر مشتری
 • • مقایسه کارمزد هر مشتری و هزینه تخصیص اعتبار به وی

و درنهایت ارائه گزارش هزینه ها و درآمد های حاصل از اعتبار دهی به مشتریان از اهم اهداف تولیداین سامانه منحصر به فرد می باشد.سایت باشگاه مشتریان :

دراین سایت مشتری می تواند برای مشاهده روزانه اعتبار و امتیاز خودومعیارهای آن آگاه شده و نسبت به چگونگی روندافزایش این امتیاز و اعتبار آگاهی یابد.

ساختار کلی سامانه :

 • سامانه اخذ اعتبار از بانک
  • ورودی ها : اطلاعات بانک های مختلف و میزان کارمزد هر مشتری
  • روند اجرا: محاسبه نرخ کارمزد هر بانک و سقف مبلغ دریافتی
  • خروجی ها : گزارش محاسبه شیوه اخذ اعتبار

 • سیستم اهدای اعتبار به مشتری
  • ورودی ها :
   درخواست های اخذ اعتبار مشتریان
   الگوریتم محاسبه اعتبار
   اعتبار سنجی مشتریان
  • روند اجرا: محاسبه اعتبار قابل تخصیص به هر مشتری
  • خروجی ها :
   ارائه گزارش امتیاز مشتری
   ارائه گزارش اعتبار مشتری
   ارائه گزارش شیوه محاسبه امتیاز و اعتبار به مشتری

 • درگاه خروجی
  • وب سایت ، پست الکترونیک و پیامک
  • روند اجرا: محاسبه اعتبار قابل تخصیص به هر مشتری

قابلیت های سامانه :

 • ثبت و چاپ کلیه قراردادهای اعتبار مطابق با الگوی تعریف شده بورس اوراق بهادار
 • سطح بندی مشتریان
 • مدیریت اعتبارات
 • محاسبه الگوریتم اعتبار بر حسب سطح مشتری
 • محاسبه ارزش اعتبار هر مشتری و مقایسه آنها با تضمین هر مشتری
 • گزارش مشتریان call margin
 • محاسبه ریسک مشتری
 • ارائه گزارش اعتبار دهی
 • امکان تعریف الگوریتم گوناگون
 • ثبت مشاهده نماد های فریز شده در سیستم سکنا
 • امکان مقایسه در آمد ها و هزینه ها هر مشتری اعتباری
 • گزارش روزانه کل هزینه و درآمد مشتریان اعتباری
 • گزارش جمع اعتبار مورد نیاز روزانه
 • گزارش روزانه میزان اعتبار دریافتنی از بانک

الگوریتم های قابل تعریف :

الگوی محاسبه امتیاز و اعتبار هر مشتری بر حسب کاربران مختلف در سامانه متغییر بوده و با توجه به موارد زیر قابل تعریف می باشد:

 • 1- تعداد روزهای معاملات
 • 2- حجم معاملات اینترنتی – برخط – مرکز تماس – ایستگاهی
 • 3- دوره کارکرد بر حسب ماه
 • 4- تعدارروز های بدهکاری و بستانکاری
 • 5- ریسک هر مشتری
 • 6- میزان سرمایه گذاری در سبد و صندوق سرمایه گذاری مشترک

سامانه پیش نمایش سکنا :

حساب مشتریان در انتهای هر روز با توجه به بدهی و بستانکاری و میزان ارزش تضمین و اعتبارآنها به سامانه سکنا (طراحی شده توسط سازمان بورس) برای کنترل کلی حساب مشتری ارسال می گردد. گزارش پیش نمایش سکنا سامانه اعتباردهی صحراارزش روز سهام¬های تضمین مشتری نزد کارگزار را محاسبه نموده و با توجه به سقف اعتبار تخصیصی به هر مشتری وضعیت حساب هر مشتری را به روزرسانی می نماید و در قالب یک گزارش اطلاعات مشتریان کارگزاری با در نظر گرفتن بدهی و بستانکاری آنهاووضعیت آنها در سیستم سکنا( call marginو عادی ) نمایش میدهد.