تماس با ما: ۴۱۱۶۷
ایمیل: info@sahra-soft.com

API برای ارائه خدمات معاملات الگوریتمی
این سرویس مناسب برای شرکتهایی است که در قالب ارائه سرویس سیگنال خرید یا فروش از طریق محاسبات هوشمند و الگوریتمی در بازار سرمایه فعالیت میکنند. سیگنال های تولید شده از طریق این نوع خدمات از داخل OMS توسط مشتریان عادی (بصورت رایگان یا بعد از واریز حق عضویت) قابل مشاهده و پیگیری (Follow) کردن جهت انجام معاملات الگوریتمی خواهد بود.